برگزاري سرود همگاني دانش آموزان 

جشن تكليف دانش آموزان پايه سوم

اردو دانش آموزان پايه چهارم به موزه پول

برگزاري جشن نوروز پايه پيش دبستان  

 

آدرس : میدان هروی - خیابان وفامنش - خیابان جوانشیر - نبش کوچه سنبل - پلاک 44 -
تلفن : 22934619