نمايشگاه نقاشي به مناسبت هواي پاك در 29 دي 93 

جشن سنتي  يلدا 

اردوي جانور شناسي در مدرسه

آموزش نماز به دانش آموزان پايه دوم

اردو دانش آموزان به موزه آب 

آدرس : میدان هروی - خیابان وفامنش - خیابان جوانشیر - نبش کوچه سنبل - پلاک 44 -
تلفن : 22934619
دورنگار : 22765703